Medzinárodné projekty

Realizujeme projekt podporený z grantov EÚ, Leonardo da Vinci, partnerstvá,  s názvom „Sebaskúsenosť v Európskom kvalifikačnom rámci pre prax a vzdelávanie v AMAT (zvieratami podporovaná pomoc a terapia), kde hlavnymi výstupmi bude vzdelávací materiál pre hipoterapeutov o sebaskúsenosti v AMAT.