BI diagnostika a prvé stretnutie

BI diagnostika a úvodné stretnutie

Prvé (úvodné) stretnutie s Vami (rodičom a dieťaťom, klientom) trvá o čosi dlhšie než nasledujúce hodinové kontroly.

Prejdeme si spolu Váš dotazník, ujasníme si priority, ktoré potrebujete riešiť. V prípade, že je vhodná spolupráca ďalších odborníkov, dostanete na nich odporúčanie a prejdeme k samotnej diagnostike bilaterálnej integrácie, rovnováhy, vizuomotoriky, grafomotoriky ...

Na základe informácií získaných z dotazníka, rozhovoru a diagnostiky dostanete „domácu úlohu“  na nasledujúcich 6 týždňov  – váš súbor „cvikov“ na denné cvičenie s presným návodom a odporúčaniami.  Na Vás je teraz doma denne 5-10 min cvičiť a prísť o 6 týždňov na kontrolu.