Pre koho je vhodná BI

Kedy je bilaterálna integrácia potrebná  a pre koho je vhodná?