Pre koho je vhodná BI

Kedy je bilaterálna integrácia potrebná  a pre koho je vhodná?

Ako sme už spomínali, je to veľmi individuálne, na čo kto bilaterálnu integráciu potrebuje. Niekto potrebuje bilaterálnu integráciu na to, aby sa naučil zvládať základné veci ako zaväzovať šnúrky,  umývať si zuby, bicyklovať  a iní aby zvládli zložité matematické operácie alebo sa naučili zaparkovať auto cúvaním, či sústrediť sa pri čítaní, písaní a počítaní.

 Každý z nás má vplyvom genetiky a vonkajších vplyvov iný mozog. Má v ňom oblasti, v ktorých je výnimočný a oblasti, ktoré potrebujú podporiť.

Ak ide o dieťaťko s rizikovým či oneskoreným psychomotorickým vývojom,  nadpriemerne inteligentné dieťa (ktoré v určitých oblastiach vysoko napreduje ale v iných „nestíha“), o dieťa, či dospelého s poškodením mozgu (z rôznych príčin; úraz, genetika), o starších, ktorí si chcú udržať svoju mentálnu kapacitu, ... – každý z nich má svoj individuálny program presne podľa ich potrieb. Podporuje si tú časť, ktorá mu pomôže vyriešiť jeho problém v živote (ktorý sa týka jeho nervovej sústavy) – nespavosť, poruchy pozornosti, sústredenia, pamäte, koordináciu končatín a tela, zraku, sluchu, jemnej motoriky pri písaní...

Bilaterálna integrácia je pohybový program, ktorý sa dá použiť v každom veku a v nejakej forme skoro pri každej „poruche“ (diagnóze), takisto aj u zdravých ľudí, ktorý  ju cvičia pre svoj sebarozvoj.