Čo je to bilaterálna integrácia (BI)

Čo je to bilaterálna integrácia ? (autor článku Lenka Kňazovická) :

Nastoľuje neurologické plynutie mozgu pravidelným cvičením. Vytvárajú sa efektívnejšie alebo úplne nové neurologické spojenia, dráhy v mozgu.

Pomáha koordinovať, organizovať a prepájať  jednotlivé časti mozgu, nielen pravú a ľavú hemisféru ale aj prízemný a poschodový mozog, motorické centrum s rečovým, ... V konečnom dôsledku prepája hlavu s telom.

Sprítomňuje, upokojuje  a koncentruje na činnosť.

Cviky ktoré dieťa doma denne 5-10 minút cvičí sú nastavené na základe individuálnej diagnostiky, podľa toho, čo klient potrebuje. Sú komplexné, zasahujú viac rovín súčasne (napr. podpora rovnováhy, vizuálneho a auditívneho spracovávania, kontralaterálneho pohybu).

Následkom toho sa u klienta zlepšuje sústredenie, pozornosť, pamäť, reč, multitasking, všetky exekutívne funkcie,  pravo ľavá orientácia, rovnováha, koordinácia pohybov, vytrvalosť. Zlepšená kontrola nad svojím telom, uvedomenie si seba, lepšia orientácia v priestore,  pomáha aj pri emočných problémoch, zvyšuje sa sebavedomie, empatia, znižuje únava a stres. Veľkým prínosom je zlepšená schopnosť zorganizovania si svojich povinností a úloh.

Pracovať treba citlivo, pomaly, dlhodobo – kedže pracujeme so štruktúrami mozgu.

Niekto potrebuje bilaterálnu integráciu na to, aby sa naučil zvládať základné veci ako zaväzovať šnúrky, či umývať zuby a iní aby zvládli zložité matematické operácie,  naučili sa zaparkovať auto cúvaním, či sústrediť sa pri učení slovenčiny a písaní.

Ide o to, aby sme vedeli súčasne  skoordinovať viacero vecí  úplne automaticky, bez toho, aby sme pritom museli rozmýšľať a vedeli sa sústrediť na danú činnosť, tak aby nás nerušili nejaké podnety zvonka.