Cviky na doma, frekvencia kontrôl, výsledky

Po prvom stretnutí máte doma súbor cvikov ušitých  na mieru pre Vás,  s presným návodom. Tie cvičíte denne 5-10 min.,  6 – 8 týždňov, potom prídete na kontrolu.

Program trvá individuálne, min. pol roka až 15 mesiacov (viditeľné zmeny by sa mali pri správne nastavenom programe, pravidelnom a korektnom cvičení ukázať najneskôr do 3 – 6 mesiacov). Zaregistrujete postupné zlepšovanie a s tým aj spojenú radosť zo seba.