Verejné detské ihrisko

V Perneku chýbalo verejné detské ihrisko. A tak sme začali s realizáciou projektu verejného detského ihriska s vonkajšou jazdiarňou.
Vďaka finančnej podpore z grantových programov Holcim a Baumit, finančných a materiálnych príspevkov LJ stav s.r.o.- stavebniny Krajn, Aquamont s.r.o. a za veľkej pomoci starostu obce Pernek a niektorých jej obyvateľov sme začali s čistením a úpravou pozemku pre prvé verejné detské ihrisko v Perneku. Jeho súčasťou je vonkajšia jazdiareň na účely hipoterapie, výcviku koňa, vozenia detí, workshopov o hipoterapii. Tento priestor umožňuje prirodzenú integráciu detí rôznych handicapov, vekových kategórií, prisťahovalcov a domácich, návštevníkov hipoterapie. Vznikla komunitná plocha na nenásilné stretávanie sa rodičov detí s postihnutím a bez, plocha na komunitné akcie dotvorená ohniskom a lavičkami, priestor na prirodzenú sociálnu integráciu, nadviazanie kontaktov, priateľstiev.