Naše-aktivity

Hipoterapia je liečba za pomoci koňa. Je to komplexná metóda rozvoja osobnosti (fyzickej, psychickej, sociálnej aj emocionálnej stránky súčasne). Nejde o žiadne „vozenie sa na koni“ ako má veľa ľudí stále skreslenú predstavu. Jedná sa o aktívnu prácu na konkrétnom probléme s ktorým klient príde.
Mladšie deti učíme jazdiť na koni pomocou prispôsobenej metodiky, ktorá rešpektuje ich fyzický vývin, ako aj dĺžku koncentrácie a rozumové schopnosti. Je pre nás dôležité, aby nielen ovládali techniku jazdenia, ale aj mali vzťah a vedomosti o koňoch. Preto sa o koňa aj starajú, čistia, špárajú kopytá a pod.
Stránka 1 z 1