Hipoterapia a psychomotorické hry na koni

Psychomotorické hry na koni
Prevádzka hipoterapie - aktuality
Hipoterapia je liečba za pomoci koňa. Je to komplexná metóda rozvoja osobnosti (fyzickej, psychickej, sociálnej aj emocionálnej stránky súčasne). Nejde o žiadne „vozenie sa na koni“ ako má veľa ľudí stále skreslenú predstavu. Jedná sa o aktívnu prácu na konkrétnom probléme s ktorým klient príde.
Hipoterapia zahŕňa tri základné zložky: hiporehabilitáciu, pedagogicko- psychologické jazdenie a športové jazdenie handicapovaných.
Hipoterapia je komplexná metóda rozvoja osobnosti. Jej pôsobenie zahŕňa širokú oblasť.
Tu sa dozviete ako to vyzerá v praxi u nás.
Keď sa rozhodnete nás navštíviť, treba si dohodnúť termín prvého stretnutia. Je to úvodné stretnutie kde sa dozviete všetky potrebné informácie. Je to priestor na Vaše otázky a takisto terapeut zisťuje o Vašom dieťatku všetky potrebné informácie.
Stránka 1 z 1