Keď Hipoškôlka bola škôlka

Rok 2002.    Pustili sme sa do príprav plánovanej alternatívnej predškolskej triedy. Integrovanú triedu vedenú pedagogikou Márie Montessori prepojenú s pedagogicko – psychologickým jazdením (forma hipoterapie) sme otvorili v septembri v bratislavskej Petržalke.Katarína Hrabětová a Lenka Kňazovická ako učiteľky v triede spojili svoje sily a vznikol prvý takýto model na Slovensku (a asi aj dlho ostane). Na školeniach a prednáškach ako aj priamej činnosti s deťmi sa zúčastnilo veľa dobrovoľníkov.

Rok 2003    Presťahovali sme sa (nie všade sú zvyknutí na alternatívy). Zrekonštruovali sme priestory, kde nás na rok prichýlili a venovali sme sa s láskou našim drobcom. Peniaze získané z grantov, 2%, sponzorských darov sme využili pri práci s deťmi (na zakúpenie kvalitného edukačného materiálu, hipoterapiu, výlety, rekonštrukciu, a pod.)

Rok 2004    Našli sme nové priestory, presťahovali sme sa s prísľubom ich odkúpenia v blízkej budúcnosti. Dlho sme sa zo „stálych“ priestorov netešili (kde sa vzal, tam sa vzal zahraničný kapitál, ktorý ich „vyhral“ v reštitúcií). Nedali sme sa znechutiť a nami opravené priestory sme aktívne celý rok využívali s deťmi aj rodičmi pri spoločných akciách, aj každodenných aktivitách. Ministerstvo školstva nás zaradilo do siete škôl ako súkromnú materskú školu. Vzrástla kvalita našej práce úmerne samovzdelávaniu pedagógov (mnohým kurzom, absolvovaným školeniam, prednáškam).

Rok 2005    V októbri nasledovalo nové sťahovanie :o), deťom sa veľmi páčilo, že mohli byť každý rok na inom mieste, ihriskách, piknikoch,... Skončili sme v prenájme súkromného rodinného domu. Pribudlo malé psíča Betka. Náš model; síce sťahovavý, ale funkčný a rozrastajúci sa bol naďalej hlavnou náplňou OZ Hipoškôlka.

Na konci roka vzniklo nové združenie pod vedením Katky Hrabětovej, ktoré sa začalo pripravovať na prevzatie patronátu nad vytvoreným alternatívnym škôlkárskym modelom.

Rok 2006    Po odsúhlasení všetkými členmi prechádza od apríla zabehnutý model „Alternatívnej predškolskej triedy“ pod nové združenie (spojený s výmenou niektorých členov združenia  za nových). Hipoškôlka začína plánovať a pripravovať ďalšie aktivity pre verejnosť (publikačná, prekladová činnosti, prednášky,  odborné poradenstvo, individuálne terapie v oblasti jemnej motoriky, hipoterapie, ...) a pripravuje sa na presťahovanie svojho sídla z Bratislavy na Záhorie do Perneku.