Hipoterapeutický tím

Hipoterapeut Mgr. Lenka Kňazovická, Ph.D

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika. Doktorandské štúdium v rovnakom odbore ukončila v roku 2007 na Masarykovej univerzite v Brne. Dizertačná práca bola zameraná na individuálny pohybový vzorec pri hipoterapii u detí v predškolskom veku. Počas vysokej školy pracovala ako konzultant na Linke detskej istoty Unicef. V roku 1999 získala certifikát od Slovenskej hipoterapeutickej asociácie (SHA) pre výkon hipoterapie. V roku 2000 založila občianske združenie Hipoškôlka. Od roku 2002 je lektorom kurzov SHA a hipoterapeutom s vlastnou praxou. Od septembra 2003 je predsedom sekcie pedagogicko – psychologického jazdenia v Slovenskej hipoterapeutickej asociácii. Je spoluautor knihy Hippoterapia, Pedagogicko – psychologické jazdenie (S. Tílešová a kol., 2009).

Aktívne sa zúčastňuje množstva prednášok, kurzov, konferencíí s tematikou vzdelávania a rôznych terapií (spomenieme napr. Kurz posunkovej reči, Autogénny tréning, ročný diplomovaný kurz pedagogiky Márie Montessori v Prahe, 3 týždňová prax pedagogicko - psychologického jazdenia u Doris Russig v Nemecku, 3 stupňový výcvik facilitátora kraniosakrálnej terapie, Bowenova technika pre kone, 12. konference o hiporehabilitaci v Brne, kurz bilaterálnej integrácie s Andrewom Dalziellom, workshop TRE...)

Bola spoluzakladateľkou integrovanej alternatívnej predškolskej triedy, kde pracovala ako špeciálny pedagóg v triede a zároveň hipoterapeut. Pracovala aj v špeciálnej materskej škole, v chránenej dielni a v špeciálnej základnej škole v triede pre žiakov s autizmom.

V roku 2010 do 2012 spolupracovala na EU projekte Leonardo da Vinci, partnerstvá, v 2012 až 2014 sa aktívne zúčastnila v práci na ďaľšom EU projekte Leonardo partnerstvá „Self - Experience in European qualification framework for practice and training in animal mediated assistance and therapy (AMAT), ktorého výstupom bola metodická brožúra a edukačný film.

 

Hipológ, vodič koňa, asistent pri terapii Mgr. Hana Trenčanská, Ph.D

Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore fyzikálna chémia a súdna antropológia, štúdium ukončila v 1998.

V roku 1999 získala certifikát pre hipológa od Slovenskej hipoterapeutickej asociácie a dorobila si štúdium ošetrovateľa a chovateľa koní ako aj učiteľa a trénera jazdy na koni. Absolvovala dva roky ošetrovateľskej praxe u MVDR. Januschkeho.

V roku 2001 absolvovala sériu vzdelávacích seminárov zameraných na výcvik koní (horsemanship, partnership...) v Hronovciach.

Od roku 2000 do 2010 viedla svoj vlastný ranč „Strapatý ranč“, kde robila tréning jazdenia na koni a výcvik koní.

Priebežne sa zúčastňuje vzdelávania v rôznych oblastiach, čo ju zaujímajú (feng shui, kundalini joga, univerzita vedomého života,...).

Hanka je u detí veľmi obľúbená, užíva si ich rovnako ako oni ju.

 

 

 

Kone:

Kinga

Cookie

Ula