Špeciálnopedagogické poradenstvo

Hipoškôlka, o.z., ponúka svojim klientom možnosť špeciálnopedagogického poradenstva v zmysle:

ponuky konzultácií k hipoterapii (pre klientov navštevujúcich hipoterapiu)

novinkou je možnosť diagnostiky úrovne bilaterálnej integrácie (nielen pre klientov navštevujúcich hipoterapiu) s nastavením intervenčného programu cvičení na doma podľa individuálneho vývinového stupňa klienta (viac pod odkazom bilaterálna integrácia)

a pre všetkých záujemcov konzultácie v otázkach rannej intervencie (keď Vám intuícia vraví, že Vaše dieťatko v niečom zaostáva, niečo sa Vám nezdá v poriadku a potrebujete nasmerovať na konkrétneho odborníka, vyšetrenie).

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte mailom alebo telefonicky.

Ďakujeme.