Špeciálnopedagogické poradenstvo

Hipoškôlka, o.z., ponúka klientom možnosť:

diagnostiky úrovne bilaterálnej integrácie s nastavením intervenčného programu cvičení na doma podľa individuálneho vývinového stupňa klienta, konzultácie pre klientov navštevujúcich hipoterapiu, špeciálno pedagogické poradenstvo podľa potreby klienta s odporúčaniami pre jeho ďalší rozvoj.

Je otvorená možnostiam konzultácie pre rodičov, ktorí si nie sú istí, či ich dieťatko napreduje ako má a potrebujú poradiť.

Terapeutka (špeciálny pedagóg) pracuje formou, ktorá je najvhodnejšia pre klienta. Využíva praktické skúsenosti z 20 ročnej praxe s rôznymi klientami a odborné vedomosti z Montessori pedagogiky, kraniosakrálnej terapie, hipoterapie, bilaterálnej integrácie a špeciálnej pedagogiky. Neustále sa vzdeláva a hľadá ďalšie možnosti ako pomôcť klientom na ich ceste.